Spring naar hoofd-inhoud

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders. Bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten is ook een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig. De AC ondersteunt de organisatie en uitvoering van excursies, feesten, vieringen en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de AC de regie. Kort na de start van elk nieuw schooljaar is er een jaarvergadering gepland waarbij de taken opnieuw worden verdeeld en zo nodig nieuwe leden worden gekozen of zittende leden worden herkozen. Het lidmaatschap eindigt zodra de ouder geen kind(eren) meer op de basisschool heeft.

Leden van de activiteitencommissie

Voorzitter:   Britt Boone-Nijskens    
Penningmeester:   Marjolein van Geertruij    
Lid:   Femke Steijaert    
Lid:   Anja Blommaart    
Lid:   Inge van den Manacker    
Lid:   Tamar Jaberg    
Lid:   Mieke de Ridder