Spring naar hoofd-inhoud

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en er is een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten. De OR ondersteunt de organisatie en uitvoering van excursies, feesten, vieringen en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de OR de regie. Kort na de start van elk nieuw schooljaar is er een jaarvergadering gepland waarbij de taken opnieuw worden verdeeld en zo nodig nieuwe leden worden gekozen of zittende leden worden herkozen. Het lidmaatschap eindigt nadat de ouder geen kinderen meer op de basisschool heeft.

Leden van de ouderraad

Voorzitter:   Britt Boone-Nijskens    
Penningmeester:   Marjolein van Geertruij    
Lid:   Judith Kerckhaert    
Lid:   Anja Blommaart    
Lid:   Jessica Kint    
Lid:   Inge van den Manacker